خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها منوچهر صبوری

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها منوچهر صبوری

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها منوچهر صبوری

 

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها منوچهر صبوری

دانلود خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانی منوچهر صبوری

نوشته منوچهر صبوری نشر شب تاب

 

 

معرفی اجمالی :

مباحث کتاب به شرح ذیل است :

فصل اول : چرا سازمانها را مطالعه می کنیم .

فصل دوم : جامعه شناسی کلاسیک و سازمانها

فصل سوم : ظهور سازمان عقلانی

فصل چهارم : نظریه های سازمان

فصل پنجم : انواع سازمانها

فصل ششم : هدف های سازمان

فصل هفتم : رویکردها و سازمانها

فصل هشتم : قدرت و کنترل در سازمانها

فصل نهم : سازمان و محیط اجتمایی

 

 

 

دانلود با تخفیف ویژه از اینجا فقط کلیک کنید

 

 


اینجا هم مشاهده کنید